EHBO VERENIGING WIJK EN AALBURG 
 

EVENEMENTEN

EHBO vereniging Wijk en Aalburg verzorgt EHBO tijdens kleine en grote evenementen in ons dorp. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

Bij veel evenementen is het noodzakelijk en/of verplicht om EHBO geregeld te hebben.

Aanvragen voor EHBO’ers dienen daarom ook tijdig bij ons bekend te zijn (waar mogelijk tenminste 3 maanden voor het betreffende evenement). Helaas kunnen wij nooit direct een toezegging doen omdat wij afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.

Aanvragen voor EHBO tijdens evenementen kunt u sturen aan: info@ehbowijkenaalburg.nl.

In uw aanvraag ontvangen wij graag de volgende gegevens:

o  Datum evenement

o  Locatie van het Evenement

o  Aanvangstijd en verwachte eindtijd evenement

o  Aard van het evenement (sport, kinderen, etc)

o  Verwachte aantal personen

o  Beschikbaarheid van locatie die kan dienen als EHBO-post (rustig, overdekte behandelplaats inclusief stromend water, bereikbaar voor hulpdiensten en slachtoffers)

o  Naam Contactpersoon (organisatie of vereniging), adres en telefoonnummer van de desbetreffende evenement

o  Eventuele bijzonderheden

Wij zetten bij evenementen minimaal 2 EHBO’ers in. Het totaal aantal EHBO’ers is afhankelijk van de aard en omvang van uw evenement en wordt altijd vastgesteld door EHBO Wijk en Aalburg.

Voor een inzet met EHBO’ers brengen wij u kosten in rekening. Deze zullen vooraf met u worden vast gesteld en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

De veiligheid van onze vrijwilligers staat voorop. De organisatie van het evenement is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd op het evenemententerrein. Wanneer bij aankomst op een evenement blijkt dat er naar onze mening niet genoeg maatregelen zijn getroffen of afspraken niet zijn nagekomen dan behouden wij ons het recht voor om ter plaatse af te zien van medewerking aan het evenement.

EVENEMENTEN 2021

2 oktober Jaarmarkt Wijk en Aalburg

26 oktober Timmerdorp Vakantie Bijbel Week